Sl. Players Name
1 Mr. Nasum Ahmed
2 Mr. Nahidul lslam
3 Mr. MahmuduI Hasan Joy
4 Anamul Haque Bijoy
5 Afif Hosain
6 Rubel Hossain
7 Parvez Hossain Emon
8 Habibur Rahman Sohan
9 Md Mukidul lslam Mughdho
10 Akbor AIi
11 Sumon Khan
12 Arif Ahmed
13 Nahid Rana
14 Shai Diego Hope
15 Evin Lewis
16 Faheem Ashraf
17 Dhananjaya De Silva
18 Muhammad Waseem Jr
19 Chandrasekara Arachchige Kasun Raiitha
20 Madagamagamage Dasun shanaka
21 Mohammad Nawaz
22 Mohammad Wasim
23 Mark Deyal
24 Alex Hales
25 Luke Wood